شهید احمدعلی نیری
گلزار شهدای تهران، واقع در بهشت زهرا سلام الله علیها