شهید حاج محمدابراهیم همت
گلزار شهدای تهران، واقع در بهشت زهرا سلام الله علیها