شهید مجید پازوکی
گلزار شهدای تهران، واقع در بهشت زهرا سلام الله علیها