شهید ابراهیم هادی
گلزار شهدای تهران، واقع در بهشت زهرا سلام الله علیها