شهید مدافع حرم محمدابراهیم رشید
گلزار شهدای قم - امامزاده علی ابن جعفر علیه السلام