شهید محمودرضا درخشانی
گلزار شهدای تهران، واقع در بهشت زهرا سلام الله علیها