شهید محمدرضا بشیری
گلزار شهدای تهران، واقع در بهشت زهرا سلام الله علیها