شهید یوسف علی صادقلو
گلزار شهدای روستای زينب آباد، شهرستان راميان