شهید سید محمدعلی جهان آرا
گلزار شهدای تهران، واقع در بهشت زهرا سلام الله علیها